Wsparcie zarządzania interesariuszami

Kto w praktyce działań organizacji najczęściej zajmuje się relacjami z interesariuszami? Działy marketingu i PR oraz agencje współpracujące w tym zakresie. Te zazwyczaj jednak pracują bez specjalnie przygotowanej w tym celu strategii, nie mówiąc już o zapleczu badawczym. Przemyślane zarządzanie interesariuszami przynosi wiele korzyści na różnych poziomach. Korzyści nie tylko dla firmy, ale i dla samych interesariuszy, a wśród nich chociażby dla społeczności lokalnej. W osiągnięciu tego celu nieocenione mogą okazać się dobrze znane badaczom jakościowym narzędzia antropologiczne.

Więcej o tym co można osiągnąć przy wykorzystaniu narzędzi antropologicznych we wsparciu zarządzania interesariuszami można przeczytać w naszym artykule.